Czy wiesz,

kto i kiedy ma prawo
Cię zatrzymać?

Czy wiesz,

co zrobić, gdy zostaniesz
zatrzymany?

Czy wiesz,

co robić, gdy ktoś będzie chciał
przeszukać Twoją firmę
i zabezpieczyć dokumenty?

Czy musisz

uczestniczyć w czynności
przesłuchania?

Czy musisz

odpowiadać
na wszystkie pytania?

Czy wiesz,

jakie masz prawa?

I właśnie to jest tematyka naszych szkoleń.

My wiemy, że nie łamiesz prawa
i jesteśmy od tego, by pokazać Ci
jak należy się zachować
w danej sytuacji.

O nas

W życiu chodzi o to, aby uczyć się tak,
by inni nie spostrzegli, ze się człowiek uczy.
Winston Churchill

Jesteśmy profesjonalistami, aktywnymi praktykami, biorącymi udział w bieżącym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Dysponujemy cenną wiedzą, którą zdobyliśmy i nadal zdobywamy od blisko 15 lat. Obserwujemy zmieniające się realia i ewoluujące prawo karne oraz karno-skarbowe, które w zaskakujący sposób mogą dotknąć i coraz częściej dotykają społeczeństwo, w tym również przedsiębiorców.

Misja

Naszą misją i podstawowym celem jest uświadomienie osobom zajmującym funkcje zarządcze skali ewentualnych zagrożeń dla stabilności funkcjonowania spółki, płynących z zastosowanych wobec niej (lub członka organu korporacyjnego) szerokich uprawnień przysługujących organom procesowym. Proponujemy również rozwiązania zapobiegające, w możliwie największym stopniu, ewentualnym zagrożeniom dla normalnego funkcjonowania spółki. Podstawą i dewizą naszej pracy jest dyskrecja i elastyczność. Z racji wykonywanego zawodu zobowiązani jesteśmy do zachowania tajemnicy, z której nie możemy zostać zwolnieni, co gwarantuje poufność naszej pomocy.

Szkolenia

Proponujemy Państwu szkolenia, podczas których dzielimy się naszą wiedzą, obserwacjami i praktycznymi wskazówkami płynącymi z naszego kilkunastoletniego doświadczenia. Istotą usługi jest rekomendowanie legalnych form zabezpieczenia spółki na wypadek nieprzewidzianych i niespodziewanych, ale zgodnych z przepisami prawa, działań organów wymiaru sprawiedliwości. Wychodzimy z założenia, że lepiej wiedzieć, co zrobić w sytuacji, która nawet hipotetycznie może mieć miejsce, niż zastanawiać się, jak należy zareagować, gdy organ państwowy już wykonał czynności destabilizujące spółkę, np. zabezpieczył dokumentację. W naszym przekonaniu świadomość możliwości działań, które może podjąć państwo, jest najważniejsza. Z tej świadomości płynie antycypacja działań korporacyjnych i komfort codziennej pracy.

Your browser does not support CSS animations.